Trygge rammer

FUT i Årslev betyder Fest Under Trygge rammer i Årslev.

FUT i Årslev ønsker at give de unge en mulighed for at feste og have det sjovt med hinanden samtidig med, at det forgår under trygge rammer.  

Man skal være medlem for at deltage i FUT festerne. Det er kun unge med gyldig medlemsbevis, der kommer ind til festerne. Under festen kan de unge ikke færdes uden for hallen. 

Der er altid voksne til stede, der kan træde til, hvis det skulle ske, at de unge kommer til skade under festen, eller er synligt og uhensigtsmæssigt beruset. I sådanne tilfælde tages der altid kontakt til forældrene, så den unge kan blive hentet. 

Der er minimum 2 erfarne professionelle vagter til alle festerne. Så skulle der opstå episoder blandt de unge med truende eller voldelig adfærd, vil de professionelle vagter håndtere episoden. Sker dette bliver forældrene kontaktet. Espisoden kan resultere i at de unge vil blive bortvist fra festen og adgangskortet vil blive midlertidigt eller permanent inddraget.

Det vil være styregruppen i samråd med de professionelle vagter der vurderer de enkelte sager og beslutter konsekvensen.