Hvad er FUT fester

FUT fester er et ønske om at give de unge muligheden for at feste, hygge sig og have det sjovt under trygge rammer. Der er altid voksne til stede under festerne, som dels har ansvar for praktiske opgaver og dels observerer festen, men IKKE overvåger de unge, når de fester. 

Hvem kan deltage

FUT fester er for unge i 8., 9. og 10. klasse fra skolerne i Årslev, Ferritslev, Rolfsted, Nr. Lyndelse og Tingkær - gælder både folkeskoler og friskoler. Eller elever herfra der nu går på efterskole eller har anden uddannelse svarende til 10. klasse.

Det er kun unge med gyldig medlemskort, der kan få adgang til festen.  

Selve festen

Festen afholdes i Årslev hallen og afholdes på planlagte fredage fra kl. 21.00 - 01.00. Dørene lukkes kl. 22.00. 

Konceptet er, at de unge kan komme til festerne medbringende deres egne drikkevarer (sodavand, øl og div. alkoholsodavand). De medbragte drikkevarer afleveres ved ankomst og udleveres i løbet af aftenen ved forevisning af medlemskort. Det er de voksne i baren, der vurderer, om den unges tilstand er sådan, at udlevering kan finde sted eller der skal "holdes en pause". 

Der er diskotek der spiller musikken hele aftenen.

Der sælges ikke alkohol til FUT festerne. 

Der er under hele festen professionelle vagter, der overvåger forløbet af festen og håndterer sikkerheden under festen. Desuden har vi ofte besøg af Natteravnene.