Historie

Frøet til FUT-Årslev blev lagt i november 2006 af Årslev kommune og ungdomsskolelederen Susanne Sommer. 
 
Susanne indbød alle forældre til elever i 6.-10. klasse til et møde på enten Bøgehøjskolen eller på Carl Nielsen Skolen. Dagsordenen var: Hvad kan vi som forældre gøre for vores unge mennesker for en tryg indgang til det at blive voksen, gå i byen og feste osv. Med til møderne var også indbudt Flemming Moestrup som var konsulent ved ungdomsringen, forældre fra Fåborg, som var med i arbejdsgrupper i henholdsvis Fut-Fåborg og Natteravnene. Desuden var der også et par unge med til at fortælle om deres oplevelser og erfaring med Fut-Fåborg.
  
Møderne endte med at man var enig om, at man i Årslev kommune havde et ønske om trygge fester for de unge. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med ideen. Flemming Moestrup var ansat til at give arbejdsgruppen en hjælpende hånd med opstarten. 

Straks i det nye år satte arbejdsgruppen sig sammen og gik i gang med planlægningen af den første fest for de unge med bopæl i den nu gamle Årslev kommune. Arbejdsgruppen havde løbende kontakt til kollegaerne i Fåborg, som havde flere års erfaring med afvikling af trygge fester (tak til Fut-Fåborg).

Arbejdsgruppen valgte at kalde sig selv futterne. Den første Fut fest i Årslev fandt sted den 23. marts 2007.
 
Futterne var dengang: Svend Johnsen, Vagn Hansen, Kurt Christensen, Lene Thomsen, Jørgen Sandberg og Annette Haarby.