Forældrehjælp til FUT festerne

FUT festerne er en god mulighed for Jer forældre til at sende Jeres unge mennesker til fest under tygge rammer. 

Tilmeld jer som hjælpere

Det at I melder jer som hjælpere til FUT festen betyder, at I sættes på en liste over forældre der har mulighed for at hjælpe ved FUT festerne.

Ca. 2 uger før hver FUT fest udsendes en e-mail til alle på listen og her kan man konkret melde tilbage om man har mulighed for at hjælpe til den kommende FUT fest.

Det eneste I skal gøre for at tilmelde jer listen er, at sende en e-mail til: futterneiaarslev@gmail.com.

Jeres unge mennesker har brug for at I bakker op om FUT festerne ved at tilmelde Jer som hjælpere - Ingen forældrehjælp er lig med ingen FUT fest. 

Hvad betyder det at være forældrehjælper

Det at være forældrehjælper betyder at man hjælper til ved én - evt. flere FUT fester - i løbet af en sæson. Og det er faktisk rigtig hyggeligt.

Man hjælper med praktiske ting før, under og efter FUT festen. Det kan være at stå i baren, stå i garderoben, opstilling af borde og stole, holde opsyn, oprydning efter festen mv. Vi mødes ca. kl. 20.00 i Årslev hallens cafeteria (festen er fra 21.00-01.00) og er færdige ca. 01.30. Er vi flere kan nogen evt. gå hjem tidligere. Vi har professionelle dørmænd til alle FUT fester.

"Vores opgave til festerne er ikke at ånde de unge i nakken. Vi skal være de usynlige voksne, som giver de unge lov til at feste, have det sjovt og hygge sig under trygge forhold"

Personer fra styregruppen vil altid være til stede ved FUT festerne. Det er styregruppen der har det overordnede ansvar ved FUT festerne.