Alkohol

Det er helt og holdent Jer forældre, der har ansvaret for hvor meget de unge har med af alkohol til FUT festen.

Det kan anbefales at der laves fælles regler i klasen og evt. i forhold til anbefalinger fra SSP konsulent.

Vi kontrollerer ikke hvor meget de enkelte har med. Men der udleveres dog max 2 genstande i timen og max 5 genstande i løbet af hele aftenen. Bar personalet vurderer altid, hver gang der udleveres alkohol, om deres tilstand er, så de kan få udleveret mere eller "der skal holdes en pause". Vi dokumenterer til hver enkelt fest, hvor mange genstande der er udleveret til den enkelte fordelt pr. time.

Forfester

Det at gå til fester indebærer også af og til, at de unge deltager i forfester. FUT har ikke ansvar for om og evt. hvad der indtages af alkohol for den unge til forfester. Det er igen Jer forældre, der har ansvaret sammen med Jeres unge at få aftalt, hvad der evt. må drikkes af alkohol i løbet af hele aftenen - både til forfest og til selve FUT festen. Få evt. lavet aftaler med de forældre hvor forfesten holdes i forhold til hvad der må indtages.